I/O Systems

i-o-systems-h12308

SIMATIC ET 200 có sẵn nhiều loại I/O systems dành cho các giải pháp trong tủ điều khiển hoặc không có tủ điều khiển trực tiếp trên máy, cũng như cho các ứng dụng trong khu vực nguy hiểm.