Controller

controller-siemens-h22108

Controller Siemens điều khiển và tự động hóa quy trình sản xuất hoặc các thiết bị robot trong ngành công nghiệp. Sản phẩm Siemens được sử dụng tại những nơi cần độ tin cậy cao trong việc kiểm soát, giúp lập trình đơn giản và có khả năng chẩn đoán lỗi.