11.09.2020

Hướng dẫn upload và download VT series HMI

I. CÁCH DOWNLOAD

Bước 1: Mở màn hình HMI

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h1119

Bước 2: Sử dụng dây cáp để kết nối HMI với máy tính

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h2119

Bước 3: Mở phần mềm HMI VT Designer

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h3119

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h4119Giao diện phần mềm VT Designer

Bước 4: Mở tập tin mới

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h5119

Bước 5: Đặt tên cho tập tin và lưu đường dẫn ổ đĩa, sau đó bấm “Next

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h6119

Bước 6: Điền các ứng dụng mới vào bảng điều khiển sau đó bấm “Next”. Ví dụ: Màn hình HMI 7 inch, Model VT070…

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h7119

Bước 7: Điền các thông tin đường dẫn sau đó bấm “Next

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h8119

Bước 8: Chúng ta sẽ tìm thấy một file mới

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h9119

Bước 9: Nhấp vào Panel và chọn Download xuống màn hình HMI

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h10119

Bước 10: Chọn cấu hình và cổng USB. Sau đó bấm Start

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h11119

Bước 11: Sau khi download kết thúc và bấm Close

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h12119

II. CÁCH UPLOAD

Bước 1: Nhấn vào panel để vào upload

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h13119

Bước 2: Đặt tên và lưu đường dẫn vào ổ đĩa. Sau đó bấm “Start

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h14119

Bước 3: Nhập mật khẩu mặt định là 0000 00000. Sau đó nhấn “OK

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h15119

Bước 4: Sau khi upload hoàn thành và bấm “Close

huong-dan-upload-va-down-vt-serires-hmi-h16119