11.09.2020

Hướng dẫn sử dụng AC Servo INVT DA200

1. Các thông số cài đặt chế độ vị trí:

Lưu ý: Các thông số được đánh dấu (*) chỉ có hiệu lực khi tắt và bật nguồn lại.

*P0.00 = … Mã số motor
*P0.03 = 0 Chọn chế độ điều khiển Position
*P0.06 = 1 Bộ chia xung ngõ ra: tử số
*P0.07 = 1 Bộ chia xung ngõ ra: mẫu số
*P0.22 = 0 Số xung 1 vòng quay motor
P0.23 = … Chọn loại xung ngõ vào
*P0.24 = … Đảo chiều.
P0.25 = 1 Hộp số điện tử 1: tử số
P0.26 = 1 Hộp số điện tử 1: mẫu số
P2.00 = 1000 Hệ số khuếch đại tốc độ
P2.01 = 100 Thời gian tích phân tốc độ (Ti)
P2.02 = 48 Hệ số khuếch đại vị trí
P1.02 = 0 Hệ số quán tính cơ khí
P1.02 = Quán tính cơ khí của tải/quán tính cơ khí của trục Motor

2. Cài đặt thông số chế độ tốc độ:

*P0.03 = 1 Chọn chế độ điều khiển Speed
P0.40 = 1 Chọn kênh đặt tốc độ bằng analog 1 (AD1); P0.40 = 0: Chọn đa cấp tốc độ
P0.42= 500 Độ lợi tốc độ (r/min)/V.
P1.02 = 0 Hệ số quán tính cơ khí
P1.02 = Quán tính cơ khí của tải/quán tính cơ khí của trục Motor
P2.00 = 1000 Hệ số khuếch đại tốc độ (KS)
P2.01 = 100 Thời gian tích phân tốc độ (Ti)
P3.00 = 00010 Đảo trạng thái chân ZRS (ON: Start; OFF: Stop)
P3.20 = 0.00 V Offset kênh AD1

3. Cài đặt thông số chế độ Torque:

*P0.03 = 2 Chọn chế độ điều khiển Torque
P0.40 = 1 Chọn kênh giới hạn tốc độ bằng AD1; P0.40 = 0: Chọn đa cấp tốc độ
P0.60 = 1 Chọn kênh đặt Torque bằng analog 2 (AD2); P0.60 = 0: Chọn Torque đặt trước
P0.42 = 500 Độ lợi tốc độ (r/min)/V.
P0.62 = …% Độ lợi torque %/V
P0.11 = … % Giới hạn Torque
P3.20 = 0.00 V Offset kênh AD1
P3.23 = 0.00 V Offset kênh AD2
P3.00 = 00010 Đảo trạng thái chân ZRS (ON: Start; OFF: Stop)

4. Cách cài đặt thông số

Cấp nguồn điều khiển à nhấn Mode nhiều lần để lựa chọn thông số hiển thị hoặc thông số cài đặt (ví dụ như P0) à Nhấn SET (để vào nhóm thông số, ví dụ P0.00) à Nhấn 5hoặc6 (để lựa chọn thông số: P0.01, P0.02…) à Nhấn SET (để vào thông số, ví dụ P0.00 = 0) à Nhấn 5hoặc6 để thay đổi giá trị rồi nhấn SET (Ví dụ P3.20 = 0.000) à kết hợp phím 3 (dời vị trí số để tiện thay đổi dữ liệu ví dụ : -0.010). Nhấn MODE để chọn chế độ hiển thị (Ví dụ r00-SPd: hiển thị tốc độ) rồi nhấn SET.

5. Khôi phục thông số mặc định:

huong-dan-su-dung-ac-servo-invt-da200-h1119