GIÁM SÁT – ĐIỀU KHIỂN

Bộ chuyển đổi INVT bao gồm Bộ chuyển đổi INVT bao gồm ổ đĩa điện áp thấp, lớp biến tần trung áp và cung cấp nhiều ổ tần số biến đổi chung và chuyên dụng khác nhau.