Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

Thống kê truy cập
Khách Online:
Lượt truy cập:
Series Communication Card

Series Communication Card

-   Model của card PG dành cho Biến tần CHV là PN000PGWX.
-   Card truyền thông cung cấp 2 loại truyền thông : truyền thông RS485, RS232 cho người sử dụng lựa chọn.
-   Khi người sử dụng muốn truyền thông kết nối giữa biến tần và PLC (PC công nghiệp) thì người sử dụng phải sử dụng tới card truyền thông theo tiêu chuẩn Modbus này.

 
1.Mode truyền:
-   Hai cổng truyền thông RS485/RS232

2.Mode phát:
-   Chế độ truyền đơn-công. Tại một thời điểm, chỉ có hoặc thiết bị làm master hoặc slave gửi dữ liệu còn thiết bị còn lại có nhiệm vụ nhận dữ liệu. Dữ liệu được gửi qua khung truyền dữ liệu.
-   Hệ thống một Master có nhiều Slave. Địa chỉ của slave bắt đầu từ 1~247.
-   Truyền thông Protocol của biến tần CHV là truyền thông Modbus protocol đồng bộ Master/Slave. Chỉ một thiết bị (Master) làm nhiệm vụ truyền lệnh còn thiết bị Slave chỉ có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu để phản hồi hoặc thực hiện lệnh từ Master gửi tới.

3. Cấu trúc khung truyền:
 
Bít khởi đầu Bít
1
Bít
2
Bít
3
Bít
4
Bít
5
Bít
6
Bít
7
Bít
8
1:Bít kiểm tra chẵn
2:Bít kiểm tra lẻ
3: không
Kiểm tra
Bít kết thúc

 
Đang cập nhật
Quý khách nhấn vào nút : để tải tài liệu kỹ thuật Series Communication Card về máy tính:

STT TÊN DOWNLOAD LOẠI FILE SIZE
1 Communication Card Manual PDF 145 KB

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm khác